แหล่งร่วมรวบรูปภาพกิจกรรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มรภ.กพ. 30 กว่าปีที่แล้ว
มรภ.กพ. 30 กว่าปีที่แล้ว (51)
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศ - ปี 2558
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศ - ปี 2558 (42)
กิจกรรมนักศึกษา - บายศรีสู่ขัวญ นักศึกษาใหม่ ปี 2555
กิจกรรมนักศึกษา » บายศรีสู่ขัวญ นักศึกษาใหม่ ปี 2555 (62)
กิจกรรมนักศึกษา - ไหว้ครู กศ.บป. 2558
กิจกรรมนักศึกษา » ไหว้ครู กศ.บป. 2558 (38)
กิจกรรมนักศึกษา - ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา » ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษา (37)
กิจกรรมนักศึกษา - สักทองน้องใหม่ไหว้พระ
กิจกรรมนักศึกษา » สักทองน้องใหม่ไหว้พระ (19)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศ ปี 2555
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศ ปี 2555 (40)
กิจกรรมนักศึกษา - แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555
กิจกรรมนักศึกษา » แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555 (31)
กิจกรรมนักศึกษา - อบรมมรรยาทสากล
กิจกรรมนักศึกษา » อบรมมรรยาทสากล (37)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-06-56 (ในหอประชุม)
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-06-56 (ในหอประชุม) (47)
กิจกรรมนักศึกษา - Freshy Night 130656
กิจกรรมนักศึกษา » Freshy Night 130656 (55)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559 (12)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559  (80)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C)
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) (20)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ (14)
กิจกรรมนักศึกษา - ไหว้ครูนักศึกษา2556
กิจกรรมนักศึกษา » ไหว้ครูนักศึกษา2556 (63)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (110)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557) (127)
กิจกรรมนักศึกษา - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (2 กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมนักศึกษา » กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (2 กรกฎาคม 2557) (79)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 - ธิดาปลาบึก (2 กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 - ธิดาปลาบึก (2 กรกฎาคม 2557) (130)
กิจกรรมนักศึกษา - เฟรชชี่บอย&เกิร์ล 2014
กิจกรรมนักศึกษา » เฟรชชี่บอย&เกิร์ล 2014  (233)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีรับมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีรับมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (149)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปี 2558
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปี 2558 (37)
กิจกรรมนักศึกษา - ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
กิจกรรมนักศึกษา » ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558 (34)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 (54)
กิจกรรมนักศึกษา - Freshy Boy & Girl 2015
กิจกรรมนักศึกษา » Freshy Boy & Girl 2015 (39)
กิจกรรมนักศึกษา - การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
กิจกรรมนักศึกษา » การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (40)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง (18)
กิจกรรมนักศึกษา - การประดิษฐิ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน สนวย.บริการ
กิจกรรมนักศึกษา » การประดิษฐิ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน สนวย.บริการ (18)
กิจกรรมนักศึกษา - การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมนักศึกษา » การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (17)
กิจกรรมนักศึกษา - นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมนักศึกษา » นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์ (29)
กิจกรรมนักศึกษา - KPRU ASEAN Ambassador 2016
กิจกรรมนักศึกษา » KPRU ASEAN Ambassador 2016 (31)
กิจกรรมนักศึกษา - บรรยายพิเศษ English is Easy
กิจกรรมนักศึกษา » บรรยายพิเศษ English is Easy (22)
กิจกรรมนักศึกษา - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559
กิจกรรมนักศึกษา » ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 (30)
กิจกรรมนักศึกษา - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559
กิจกรรมนักศึกษา » ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2559 (30)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (27)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER (48)
กิจกรรมนักศึกษา - การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
กิจกรรมนักศึกษา » การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา (22)
กิจกรรมนักศึกษา - รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
กิจกรรมนักศึกษา » รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก (50)
กิจกรรมนักศึกษา - ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
กิจกรรมนักศึกษา » ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 (30)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559 (31)
กิจกรรมนักศึกษา - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 17 - ART THESIS 17 th
กิจกรรมนักศึกษา » นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 17 - ART THESIS 17 th (133)
กิจกรรมนักศึกษา - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
กิจกรรมนักศึกษา » กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง (43)
กิจกรรมนักศึกษา - การประกวด Freshy KPRU 2016
กิจกรรมนักศึกษา » การประกวด Freshy KPRU 2016 (54)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559  (32)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย” (50)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง (25)
กิจกรรมนักศึกษา - ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
กิจกรรมนักศึกษา » ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559 (50)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (12)
กิจกรรมนักศึกษา - การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
กิจกรรมนักศึกษา » การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (37)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 (222)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (64)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 (321)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15  มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (76)
กิจกรรมนักศึกษา - Freshly Night kPRU 2017
กิจกรรมนักศึกษา » Freshly Night kPRU 2017 (120)
กิจกรรมนักศึกษา - วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมนักศึกษา » วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 (7)
กิจกรรมนักศึกษา - วันสุนทรภู่ 2560
กิจกรรมนักศึกษา » วันสุนทรภู่ 2560 (24)
กิจกรรมนักศึกษา - ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560 (72)
กิจกรรมนักศึกษา - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
กิจกรรมนักศึกษา » นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560 (35)
กิจกรรมนักศึกษา - พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
กิจกรรมนักศึกษา » พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560 (150)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ (33)
กิจกรรมนักศึกษา - มอบทุน SET ประจำภาคเรียนที่ 1 2560
กิจกรรมนักศึกษา » มอบทุน SET ประจำภาคเรียนที่ 1 2560 (153)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการอบรม Startup 2017
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการอบรม Startup 2017 (22)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560  (75)
กิจกรรมนักศึกษา - ตรวจสอบสถานะการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ตรวจสอบสถานะการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 (29)
กิจกรรมนักศึกษา - สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560
กิจกรรมนักศึกษา » สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 2560 (15)
กิจกรรมนักศึกษา - การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2560
กิจกรรมนักศึกษา » การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2560 (33)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”  (35)
กิจกรรมนักศึกษา - การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
กิจกรรมนักศึกษา » การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G (9)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (22)
กิจกรรมนักศึกษา - “ HUSO English Day English Fair 2017 ”
กิจกรรมนักศึกษา » “ HUSO English Day English Fair 2017 ”  (36)
กิจกรรมนักศึกษา - สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
กิจกรรมนักศึกษา » สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์ (8)
กิจกรรมนักศึกษา - รำลึก สืบ นาคเสถียร
กิจกรรมนักศึกษา » รำลึก สืบ นาคเสถียร  (28)
กิจกรรมนักศึกษา - การแข่งขันกีฬา
กิจกรรมนักศึกษา » การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2017 ประจำปีการศึกษา 2560  (74)
กิจกรรมนักศึกษา - สัมมนา อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2560
กิจกรรมนักศึกษา » สัมมนา อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2560 (60)
กิจกรรมนักศึกษา - สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมนักศึกษา » สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (20)
กิจกรรมนักศึกษา - ปัจฉิมโอวาท
กิจกรรมนักศึกษา » ปัจฉิมโอวาท "ฉลองพี่ ที่สำเร็จ" (224)
กิจกรรมนักศึกษา - ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560 (133)
กิจกรรมนักศึกษา - ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560 (149)
กิจกรรมนักศึกษา - ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
กิจกรรมนักศึกษา » ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560 (126)
กิจกรรมนักศึกษา - X'MAS 4 YOU
กิจกรรมนักศึกษา » X'MAS 4 YOU  (14)
กิจกรรมนักศึกษา - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
กิจกรรมนักศึกษา » ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  (12)
กิจกรรมนักศึกษา - ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
กิจกรรมนักศึกษา » ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (23)
กิจกรรมนักศึกษา - ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
กิจกรรมนักศึกษา » ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 (4)
กิจกรรมนักศึกษา - Super_Blue_Blood_Moon_2018
กิจกรรมนักศึกษา » Super_Blue_Blood_Moon_2018 (16)
กิจกรรมนักศึกษา - โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)
กิจกรรมนักศึกษา » โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ESPReL)  (18)
กิจกรรมนักศึกษา - กิจกรรมการประกวดหมวยจำแลง ตี๋จำลอง
กิจกรรมนักศึกษา » กิจกรรมการประกวดหมวยจำแลง ตี๋จำลอง (118)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ปี 2555
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ปี 2555 (59)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระแม่ให้ สายใย ถักทอ" (46)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Good Practice 2012
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Good Practice 2012 (117)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 1
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 1 (49)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 - พิธีเปิดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 » พิธีเปิดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 (68)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 - พิธีเปิดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 » พิธีเปิดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ (193)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 - บรรยากาศนิทรรศการวันที่ 12 - กิจกรรมต่างๆจากคณะ ศูนย์ สำนัก
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 » บรรยากาศนิทรรศการวันที่ 12 - กิจกรรมต่างๆจากคณะ ศูนย์ สำนัก  (54)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 - การแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 » การแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ  (93)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 (111)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (8)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 2
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 2 (75)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - บรรยากาศในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » บรรยากาศในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560 (55)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ราชภัฏกำแพงเพชรลอยกระทง ปี 2553
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ราชภัฏกำแพงเพชรลอยกระทง ปี 2553 (191)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - 40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 22 พ.ย. 56
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » 40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 22 พ.ย. 56 (137)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - 40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 23 พ.ย. 56
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » 40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 23 พ.ย. 56 (158)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557 (56)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - งานเกษียณ 2557
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » งานเกษียณ 2557  (101)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - พิธีเปิด
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » พิธีเปิด (34)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - มอบรางวัลนักวิจัยและผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » มอบรางวัลนักวิจัยและผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น (22)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - ปล่อยปลา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » ปล่อยปลา (6)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - นิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา เมืองกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » นิทรรศการตามรอยพระบาทยาตรา เมืองกำแพงเพชร (24)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - เยี่ยมชมบูธในงาน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » เยี่ยมชมบูธในงาน (49)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน (16)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - เดินขบวน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » เดินขบวน (46)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - จุดประทีป แปลอักษร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » จุดประทีป แปลอักษร (17)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - ปลุกพลังชีวิตคิดบวกด้วยการทำดีเพื่อแผ่นดิน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » ปลุกพลังชีวิตคิดบวกด้วยการทำดีเพื่อแผ่นดิน (33)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) - การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 2560) » การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ (282)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ (37)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ ปี 2558
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่ ปี 2558 (68)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558 (23)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ (47)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18-20 ต.ค. 58
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18-20 ต.ค. 58 (97)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2558
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2558 (297)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - สัมมนาร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารบุคลากรในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » สัมมนาร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารบุคลากรในระดับอุดมศึกษา (29)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬา พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 28
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬา พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 28 (15)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » The 6th International Conference on Art and Cultures in a Creative Economy (24)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15 (54)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ (31)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้า
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้า (60)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (27)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life (26)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การประกันคุณภาพการศึกษา (17)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Dagon University ประเทศเมียนม่า
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Dagon University ประเทศเมียนม่า (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (17)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2559 (30)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (19)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (15)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559 (77)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร (95)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (11)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 (12)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เข้าร่วมงาน UniKL Short Mobility Exchange Program, High Tea Session 2016
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เข้าร่วมงาน UniKL Short Mobility Exchange Program, High Tea Session 2016 (23)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS”
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS” (11)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (13)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙ (21)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร (50)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - กิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » กิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 2559 (7)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (12)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - งานแถลงข่าว งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » งานแถลงข่าว งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (22)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559 (82)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 (25)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองครองราชย์ 70 ปี (48)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (40)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (60)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการสร้างเครือข่าย การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนเตรียมความพร้อมสู่การค้าเสรี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการสร้างเครือข่าย การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนเตรียมความพร้อมสู่การค้าเสรี (50)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย (70)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559 (103)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559 (25)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  (81)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เจ้าภาพแห่งกฐินและทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดวังยาง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เจ้าภาพแห่งกฐินและทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดวังยาง (99)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - รวมพลังแห่งความภักดี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » รวมพลังแห่งความภักดี (35)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (36)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดกำแพงเพชร (8)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16 (145)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - พิธีฝึกซ้อมวันที่ 4 มกราคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 » พิธีฝึกซ้อมวันที่ 4 มกราคม 2560 (53)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตที่จบการศึกษา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 » งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตที่จบการศึกษา  (53)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 - พิธีฝึกซ้อม วันที่ 5 มกราคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 » พิธีฝึกซ้อม วันที่ 5 มกราคม 2560 (37)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร (109)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การสอบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การสอบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 (47)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการศาสตร์ของศิลป์อัครศิลปินพ่อภูมิพล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการศาสตร์ของศิลป์อัครศิลปินพ่อภูมิพล (40)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (23)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก (60)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ประจำปี 2560  (44)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (19)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ (19)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8 (180)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Health Food Service KPRU
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Health Food Service KPRU (18)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมโครงการธนาคารน้ำ (32)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา (21)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (16)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 (260)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (56)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (49)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - The Charm of Siam
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » The Charm of Siam  (10)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี (42)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560 (12)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 16 มิ.ย. 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 16 มิ.ย. 2560 (12)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (33)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Writing Research Articles For Intenational Journals 2017
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Writing Research Articles For Intenational Journals 2017 (65)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 2560 (80)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560 (19)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560 (18)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - จัดการประชุมเพื่อรับฟังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » จัดการประชุมเพื่อรับฟังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2560 (24)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”  (33)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560 (9)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560 (70)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ปี 2560 (97)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 (57)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ต้อนรับอาจารย์ GEORGIA GWINNETT COLLEGE
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ต้อนรับอาจารย์ GEORGIA GWINNETT COLLEGE (30)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (128)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย (17)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ฺบริจาคโลหิต 19 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ฺบริจาคโลหิต 19 กรกฎาคม 2560 (30)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการอบรม Green Office 2017
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการอบรม Green Office 2017 (45)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (33)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 (29)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (23)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ -
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" (79)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 (30)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560 (133)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ"  (18)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 (49)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - สำนักวิทยบริการฯ จัดงานปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » สำนักวิทยบริการฯ จัดงานปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ 15 สิงหาคม 2560 (28)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - To Be Number One Kpru 2017
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » To Be Number One Kpru 2017  (70)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก (36)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (27)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560 (33)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย  (6)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Happy Workplace Kpru 2017
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Happy Workplace Kpru 2017 (41)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร  (31)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8 (22)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 (12)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (166)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ - Meeting_Plan_Rajabhat_north_2017
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ » Meeting_Plan_Rajabhat_north_2017 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (14)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560  (45)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต  (10)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การประชุมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การประชุมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561  (41)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - แถลงข่าว  การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9 (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 (200)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี (41)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง  แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 (41)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร (16)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2 (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่ (30)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี (60)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.๙
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.๙ (62)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) - โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) » โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) (24)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2560 (77)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า (79)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 พ.ย. 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 พ.ย. 2560  (80)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 พ.ย. 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 พ.ย. 2560 (121)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - KPRU ROAD SHOW 2018  ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม (31)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - งานคืนสู่เหย้า
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง" (266)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น (46)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - บริจาคโลหิต 6 ธันวาคม 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » บริจาคโลหิต 6 ธันวาคม 2560 (15)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560 (20)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (86)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี (92)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น  (51)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม (41)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ (10)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Idea to Startup Camp 2018
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Idea to Startup Camp 2018 (34)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การแข่งขันกีฬา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561 (110)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018 (26)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (17)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (104)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ (50)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (90)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”  (11)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - ASEAN Leadership 2018
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » ASEAN Leadership 2018 (77)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - ฟุตบอล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » ฟุตบอล 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - ฟุตซอล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » ฟุตซอล (135)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - บาสเกตบอล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » บาสเกตบอล 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - เทนนิส
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » เทนนิส (65)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - กอล์ฟ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » กอล์ฟ (107)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - วอลเลย์บอล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » วอลเลย์บอล (104)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - แบดมินตัน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » แบดมินตัน 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - เทเบิลเทนนิส
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » เทเบิลเทนนิส 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - จักรยานเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » จักรยานเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - เซปักตะกร้อ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » เซปักตะกร้อ 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - เปตอง
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » เปตอง (154)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - แชร์บอล
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » แชร์บอล 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - กรีฑา
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » กรีฑา 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - สนุกเกอร์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » สนุกเกอร์ 
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) - พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561) » พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์" (265)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์ (387)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Kpru Fun Run 2018
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Kpru Fun Run 2018 (122)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - Startup Boot Camp Kpru
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » Startup Boot Camp Kpru (65)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ (44)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ (10)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ - การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1
กิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ » การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที่ 1 (43)
บรรยากาศมหาวิทยาลัยฯ
บรรยากาศมหาวิทยาลัยฯ 
บรรยากาศมหาวิทยาลัยฯ - Wallpaper
บรรยากาศมหาวิทยาลัยฯ » Wallpaper (15)
กิจกรรมบุคลากร
กิจกรรมบุคลากร 
กิจกรรมบุคลากร - อบรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน
กิจกรรมบุคลากร » อบรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน (16)
กิจกรรมบุคลากร - อบรมทีมงานที่มีความสุข
กิจกรรมบุคลากร » อบรมทีมงานที่มีความสุข (40)
กิจกรรมบุคลากร - วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
กิจกรรมบุคลากร » วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน (13)
กิจกรรมบุคลากร - กีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 8 สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7
กิจกรรมบุคลากร » กีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 8 สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "ต้นเจ้าพระยาเกมส์" (32)
กิจกรรมบุคลากร - ASEAN Smart Grid Congress 2
กิจกรรมบุคลากร » ASEAN Smart Grid Congress 2 (4)
กิจกรรมบุคลากร - กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสุก อาหาร คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 35 รูป
กิจกรรมบุคลากร » กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสุก อาหาร คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 35 รูป (45)
กิจกรรมบุคลากร - การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
กิจกรรมบุคลากร » การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (20)
กิจกรรมบุคลากร - สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
กิจกรรมบุคลากร » สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560 (16)
กิจกรรมบุคลากร - การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมบุคลากร » การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  (16)
กิจกรรมบุคลากร - แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
กิจกรรมบุคลากร » แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560 (10)
กิจกรรมบุคลากร - ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
กิจกรรมบุคลากร » ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน (39)
กิจกรรมบุคลากร - โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2
กิจกรรมบุคลากร » โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 (24)
กิจกรรมบุคลากร - โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมบุคลากร » โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (64)
กิจกรรมบุคลากร - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
กิจกรรมบุคลากร » โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา (14)
กิจกรรมบุคลากร - ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
กิจกรรมบุคลากร » ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (9)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา 
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - DTN Business Plan Award 2016
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » DTN Business Plan Award 2016 (4)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - UAMC 2016
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » UAMC 2016 (1)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดออกแบบกางเกงยีนส์ในหัวข้อ disco jean
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดออกแบบกางเกงยีนส์ในหัวข้อ disco jean  (1)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - การแข่งขันทักษะความสามารถการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (MOS)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » การแข่งขันทักษะความสามารถการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (MOS) (12)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (12)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - ลิเกนักศึกษาครู
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » ลิเกนักศึกษาครู "เพชรกรุ ครุศิลป์" (2)
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา - โครงการ ORGANOID Packaging Design Competition
รางวัลและการแข่งขันนักศึกษา » โครงการ ORGANOID Packaging Design Competition (11)
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560  
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ๒๕๖๐
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ๒๕๖๐ 
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง2560
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง2560 
Powered by Phoca Gallery