วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวันนี้ (9 ก.พ. 61) จัดพิธีเปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศร์ วีระพันธ์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับการแข่งขันกีฬาฯ มีทั้งหมด 14 ประเภท มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

และในเวลา 20.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับอาจารย์และบุคลากรจากทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery