• slide01
  • slide02
  • slide03
  • slide04
 
banner-name-group
banner-name-group
banner-name-group
banner-name-group
 

โครงการ "คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ"

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ


รูปกิจกรรมคณะต่างๆ