RSS

พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา"

     วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยสาสตราจารย์ ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา" ที่หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

     กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าขิตลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานฯ ใหักับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัด เพื่อส่งมองแบบลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร
ภาพ : เติ้ล วัฒนา 

Back
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery