RSS

พิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี
สงกรานต์ราชภัฏ ๒๕๖๕

           วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕  ณ หอปฏิบัติธรรมริมน้ำ พระพุทธวิธานปัญญาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9674_resize
 
Download
img_9672_resize
 
Download
img_9671_resize
 
Download
img_9670_resize
 
Download
img_9669_resize
 
Download
img_9666_resize
 
Download
img_9664_resize
 
Download
img_9661_resize
 
Download
img_9660_resize
 
Download
img_9659_resize
 
Download
img_9658_resize
 
Download
img_9656_resize
 
Download
img_9655_resize
 
Download
img_9654_resize
 
Download
img_9653_resize
 
Download
img_9652_resize
 
Download
img_9650_resize
 
Download
img_9649_resize
 
Download
img_9644_resize
 
Download
img_9643_resize
 
Download
img_9641_resize
 
Download
img_9640_resize
 
Download
img_9639_resize
 
Download
img_9638_resize
 
Download
img_9637_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery