RSS

มรภ.กำแพงเพชร รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
“ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

 

         วันที่ 24 มี.ค 66 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานฯ โดยมอบให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัดและอำเภอ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า ผ้าพื้นทถิ่น และงานหัตกรรมชุมชน เพื่อนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

      “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ ที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ประเภทที่ 2 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ประเภทที่ 3 ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และผ้าบาติก ลายพระราชทาน ลายที่ 4 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนา “ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2503 เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสา

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
Back
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
 
Download
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery