RSS

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

 

      วันที่ 10 กันยายน 2563 ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563

         ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นางสาวฆริศา  อยู่ป้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุเมธ  แก้วน้อย  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสรรเพ็ช  รอดพินิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร

        โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี  2561 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการปะรเมินด้วยผลคะแนนระดับดีเยี่ยม สำหรับปีนี้เรามาร่วมลุ้นผลคะแนนไปกับพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้วยกันนะคะ  

Back
1k8a0669_resize
 
Download
1k8a0665_resize
 
Download
1k8a0664_resize
 
Download
1k8a0663_resize
 
Download
1k8a0662_resize
 
Download
1k8a0658_resize
 
Download
1k8a0657_resize
 
Download
1k8a0656_resize
 
Download
1k8a0655_resize
 
Download
1k8a0651_resize
 
Download
1k8a0650_resize
 
Download
1k8a0644_resize
 
Download
1k8a0641_resize
 
Download
1k8a0638_resize
 
Download
1k8a0637_resize
 
Download
1k8a0630_resize
 
Download
1k8a0629_resize
 
Download
1k8a0625_resize
 
Download
1k8a0624_resize
 
Download
1k8a0623_resize
 
Download
1k8a0620_resize
 
Download
1k8a0619_resize
 
Download
1k8a0617_resize
 
Download
1k8a0616_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery