RSS

การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส

 

          วันที 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมการให้ความรู้ "การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายเทวัญ หุตะเสวี อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากร
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่อยู่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)  ให้มีงานทำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหา และความต้องการของชุมชน นั้น โดยการขับเคลื่อนโครงการ มีการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แต่ยังขาดการถ่ายทอดสู่ตลาด จึงมีการวางแผนนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4180_resize
 
Download
img_4179_resize
 
Download
img_4178_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery