RSS

โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” 

      วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” โดยจะเปิดรับบริจาคเป็นช่วงเวลาทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a5223_resize
 
Download
1k8a5222_resize
 
Download
1k8a5220_resize
 
Download
1k8a5219_resize
 
Download
1k8a5218_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery