RSS

ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 11 มีนาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา เป็นผู้ควบคุมและดูแลนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จัดขึ้นเวลา 13.00-16.00 น. ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9097_resize
 
Download
1k8a9096_resize
 
Download
1k8a9095_resize
 
Download
1k8a9094_resize
 
Download
1k8a9092_resize
 
Download
1k8a9091_resize
 
Download
1k8a9089_resize
 
Download
1k8a9088_resize
 
Download
1k8a9087_resize
 
Download
1k8a9086_resize
 
Download
1k8a9085_resize
 
Download
1k8a9084_resize
 
Download
1k8a9083_resize
 
Download
1k8a9081_resize
 
Download
1k8a9079_resize
 
Download
1k8a9077_resize
 
Download
1k8a9075_resize
 
Download
1k8a9074_resize
 
Download
1k8a9072_resize
 
Download
1k8a9071_resize
 
Download
1k8a9070_resize
 
Download
1k8a9069_resize
 
Download
1k8a9068_resize
 
Download
1k8a9067_resize
 
Download
1k8a9066_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery