RSS

ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 11 มีนาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา เป็นผู้ควบคุมและดูแลนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว จัดขึ้นเวลา 13.00-16.00 น. ณ ค่ายรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9064_resize
 
Download
1k8a9061_resize
 
Download
1k8a9060_resize
 
Download
1k8a9060_resize-1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery