RSS

KPRU NEWS : มรภ.กำแพงเพชร

         จัดการบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา" วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา โดยมี ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถที่อยู่บนฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดสดให้บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่านเฟสบุคแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9962
 
Download
img_9961
 
Download
img_9959
 
Download
img_9958
 
Download
img_9945
 
Download
img_9944
 
Download
img_9942
 
Download
img_9940
 
Download
img_9939
 
Download
img_9937
 
Download
img_9935
 
Download
img_9934
 
Download
img_9931
 
Download
img_9930
 
Download
img_9929
 
Download
img_9926
 
Download
img_9925
 
Download
img_9924
 
Download
img_9923
 
Download
img_9922
 
Download
img_9915
 
Download
img_9914
 
Download
img_9912
 
Download
img_9909
 
Download
img_9907
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery