RSS

KPRU NEWS : มรภ.กำแพงเพชร

         จัดการบรรยายพิเศษ "ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา" วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา โดยมี ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถที่อยู่บนฐานจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และถ่ายทอดสดให้บุคลากรและผู้ที่สนใจร่วมรับชมผ่านเฟสบุคแฟนเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9906
 
Download
img_9904
 
Download
img_9902
 
Download
img_9901
 
Download
img_9900
 
Download
img_9899
 
Download
img_9898
 
Download
img_9895
 
Download
img_9894
 
Download
img_9893
 
Download
img_9890
 
Download
img_9886
 
Download
img_9883
 
Download
img_9879
 
Download
img_9878
 
Download
img_9871
 
Download
img_9862
 
Download
img_9861
 
Download
img_9860
 
Download
img_9858
 
Download
img_9857
 
Download
img_9855
 
Download
img_9851
 
Download
img_9849
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery