RSS

                                                                 โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
         วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. งานการเจ้าหน้าและนิติกร จัดโครงการอบรม "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ" ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เวลา 09.00 - 12.00 น. และในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(ตึก SAC) เวลา 13.00 - 16.30 น.โดยมีรองศาสตราจารย์ รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ" ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน
                                                 ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9821_resize
 
Download
1k8a9820_resize
 
Download
1k8a9816_resize
 
Download
1k8a9815_resize
 
Download
1k8a9813_resize
 
Download
1k8a9812_resize
 
Download
1k8a9809_resize
 
Download
1k8a9808_resize
 
Download
1k8a9806_resize
 
Download
1k8a9805_resize
 
Download
1k8a9802_resize
 
Download
1k8a9801_resize
 
Download
1k8a9799_resize
 
Download
1k8a9794_resize
 
Download
1k8a9791_resize
 
Download
1k8a9790_resize
 
Download
1k8a9789_resize
 
Download
1k8a9788_resize
 
Download
1k8a9787_resize
 
Download
1k8a9786_resize
 
Download
1k8a9785_resize
 
Download
1k8a9783_resize
 
Download
1k8a9781_resize
 
Download
1k8a9780_resize
 
Download
1k8a9778_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery