การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564  กิจกรรมที่ 2 การทบทวนแผนกลยุทธ์ในภาพรวม
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window