RSS

เปิดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต”

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และใกล้เคียงเข้าร่วมงานนับพันคน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

          รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ สำหรับการจัดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต”  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการเลือกสาขาที่ใช่ คณะที่ชอบ เพื่ออาชีพในฝัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในแต่ละคณะ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มากกว่า 20 รายการ มีการแข่งขัน KPRU DANCE CONTEST 2020 และการแข่งขันการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

Back
img_2175
 
Download
img_2164
 
Download
img_2150
 
Download
img_2125
 
Download
img_2119
 
Download
img_2111
 
Download
img_2101
 
Download
img_2098
 
Download
img_2084
 
Download
img_2061
 
Download
img_2057
 
Download
img_2053
 
Download
img_2037
 
Download
img_2034
 
Download
img_2028
 
Download
img_2023
 
Download
img_2010
 
Download
img_1982
 
Download
img_1976
 
Download
img_1968
 
Download
img_1941
 
Download
img_1936
 
Download
img_1920
 
Download
img_1908
 
Download
img_1891
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery