RSS

การประกวดชุดเครื่องแต่งกาย จากวัสดุรีไซเคิล
งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต”

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประกวดชุดเครื่องแต่งกาย จากวัสดุรีไซเคิล ภายในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต” โดยกำหนดจัดนิทรรศการขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a0854_resize
 
Download
1k8a0853_resize
 
Download
1k8a0838_resize
 
Download
1k8a0835_resize
 
Download
1k8a0833_resize
 
Download
1k8a0832_resize
 
Download
1k8a0829_resize
 
Download
1k8a0828_resize
 
Download
1k8a0827_resize
 
Download
1k8a0826_resize
 
Download
1k8a0824_resize
 
Download
1k8a0823_resize
 
Download
1k8a0822_resize
 
Download
1k8a0821_resize
 
Download
1k8a0820_resize
 
Download
1k8a0819_resize
 
Download
1k8a0818_resize
 
Download
1k8a0817_resize
 
Download
1k8a0816_resize
 
Download
1k8a0815_resize
 
Download
1k8a0814_resize
 
Download
1k8a0813_resize
 
Download
1k8a0812_resize
 
Download
1k8a0811_resize
 
Download
1k8a0810_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery