RSS

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

 

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล  

           สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 คน จากจังหวัดกำแพงเพชร 22 คน  จังหวัดตาก 12 คน จังหวัดสุโขทัย 1 คน จังหวัดพิจิตร 2 คน จังหวัดพิษณุโลก 1 คน และจังหวัดสงขลา 1 คน  

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร 

Back
img_7367_resize
 
Download
img_7366_resize
 
Download
img_7364_resize
 
Download
img_7363_resize
 
Download
img_7362_resize
 
Download
img_7361_resize
 
Download
img_7360_resize
 
Download
img_7358_resize
 
Download
img_7357_resize
 
Download
img_7354_resize
 
Download
img_7352_resize
 
Download
img_7351_resize
 
Download
img_7348_resize
 
Download
img_7347_resize
 
Download
img_7346_resize
 
Download
img_7345_resize
 
Download
img_7344_resize
 
Download
img_7342_resize
 
Download
img_7340_resize
 
Download
img_7338_resize
 
Download
img_7331_resize
 
Download
img_7330_resize
 
Download
img_7328_resize
 
Download
img_7327_resize
 
Download
img_7325_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery