RSS

"รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าว
และกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่"

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าว และกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่”

          วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่สวนพลังงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าว และกิจกรรมเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่”  โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี และนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกิจกรรม

          ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเกษตรวิถีพอเพียงสู่เทคโนโลยีของเด็กยุคใหม่ การเยี่ยมชมนวัตกรรมด้านเกษตรและพลังงาน พิธีทำขวัญข้าวโดย นายฉลอง สีลา (ลุงเหลือ) เกษตรกรบ้านทุ่งเศรษฐี ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร การเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล และพิธีมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมความชื้นให้กับสวนลุงพงษ์ความยิ้มคณฑีพัฒนา และพิธีมอบเครื่องสลัดน้ำมันให้แก่ชุมชนระหาน จังหวัดกำแพงเพชร

          โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ไร่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงพื้นที่ศึกษาในชุมชนได้ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อนำพลังงานทดแทนไปช่วยลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง จึงเกิดแปลงข้าวเพื่อทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียง จึงได้เรียนรู้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน ในการปลูกข้าวในนาแปลงแรกนั้นได้รับการสนับสนุนพันธุ์ข้าวจากนายวิเชียร บดีรัฐ เกษตรกรหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ สายพันธุ์ กข. 43 เป็นพันธุ์ข้าวขาวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำระยะเวลาปลูก 95 วันโดยประมาณ และสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักเบญจคุณ จากคุณเฉลิม พีรี ปราชญ์ชุมชนอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

Back
img_7447_resize
 
Download
img_7424_resize
 
Download
img_7405_resize
 
Download
img_7403_resize
 
Download
img_7382_resize
 
Download
1k8a9980_resize
 
Download
1k8a9978_resize
 
Download
1k8a9975_resize
 
Download
1k8a9962_resize
 
Download
1k8a9958_resize
 
Download
1k8a9954_resize
 
Download
1k8a0068_resize
 
Download
1k8a0063_resize
 
Download
1k8a0047_resize
 
Download
1k8a0045_resize
 
Download
1k8a0042_resize
 
Download
1k8a0035_resize
 
Download
1k8a0030_resize
 
Download
1k8a0011_resize
 
Download
1k8a0007_resize
 
Download
1k8a0001_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery