RSS

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563

 

                คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

          วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) คณะวิทยาการจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม  

             ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมการประชุมดังกล่าว และร่วมให้การต้อนรับผู้แทนเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 35 คน

 

 

Back
img_2373_resize
 
Download
img_2372_resize
 
Download
img_2371_resize
 
Download
img_2370_resize
 
Download
img_2369_resize
 
Download
img_2368_resize
 
Download
img_2367_resize
 
Download
img_2366_resize
 
Download
img_2365_resize
 
Download
img_2364_resize
 
Download
img_2363_resize
 
Download
img_2362_resize
 
Download
img_2361_resize
 
Download
img_2359_resize
 
Download
1k8a9427_resize
 
Download
1k8a9422_resize
 
Download
1k8a9421_resize
 
Download
1k8a9420_resize
 
Download
1k8a9417_resize
 
Download
1k8a9416_resize
 
Download
1k8a9415_resize
 
Download
1k8a9411_resize
 
Download
1k8a9409_resize
 
Download
1k8a9408_resize
 
Download
1k8a9407_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery