RSS

กรุงไทย-แอกซ่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับ แนะนำผู้บริหารคณะและรับมอบทุนการศึกษาจากนายธรพล  ลานสุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการภาคอาวุโส(SRD) ตัวแทนบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น  34  ทุน  

Back
1k8a3321_resize
 
Download
1k8a3320_resize
 
Download
1k8a3319_resize
 
Download
1k8a3318_resize
 
Download
1k8a3317_resize
 
Download
1k8a3316_resize
 
Download
1k8a3315_resize
 
Download
1k8a3314_resize
 
Download
1k8a3313_resize
 
Download
1k8a3311_resize
 
Download
1k8a3310_resize
 
Download
1k8a3307_resize
 
Download
1k8a3306_resize
 
Download
1k8a3304_resize
 
Download
1k8a3303_resize
 
Download
1k8a3302_resize
 
Download
1k8a3299_resize
 
Download
1k8a3297_resize
 
Download
1k8a3296_resize
 
Download
1k8a3295_resize
 
Download
1k8a3293_resize
 
Download
1k8a3291_resize
 
Download
1k8a3288_resize
 
Download
1k8a3287_resize
 
Download
1k8a3286_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery