RSS

มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมครูแนะแนว  ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

 

         วันที่ 18 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี เข้าร่วมการประชุมฯ

         การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้แก่ครูแนะแนวของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แผนการรับนักศึกษา ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นอกจากนี้ภายในการประชุมยังมีการแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับ โดยคณบดี หรือผู้แทนคณบดีทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์

 

                                                                   ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9047_resize
 
Download
img_9044_resize
 
Download
img_9041_resize
 
Download
img_9038_resize
 
Download
img_9037_resize
 
Download
img_9036_resize
 
Download
img_9034_resize
 
Download
img_9033_resize
 
Download
img_9032_resize
 
Download
img_9031_resize
 
Download
img_9030_resize
 
Download
img_9029_resize
 
Download
img_9027_resize
 
Download
img_9026_resize
 
Download
img_9025_resize
 
Download
img_9024_resize
 
Download
img_9022_resize
 
Download
img_9021_resize
 
Download
img_9019_resize
 
Download
img_9015_resize
 
Download
img_9012_resize
 
Download
img_9011_resize
 
Download
img_9007_resize
 
Download
img_9003_resize
 
Download
img_9001_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery