RSS

กิจกรรม วันตรุษจีน 2564

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2564 โดยมีรศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยอาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด ประธานโปรแกรมฯ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1-4 และการจัดประกวด MS.&MR.Chinese 2021 รวมไปถึงการจัดบูธอาหารอีกมากมาย กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมครุร่มสัก ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กพ.

คณะครุศาสตร์ มรภ.กพ.

Back
__88_resize
 
Download
__87_resize
 
Download
__86_resize
 
Download
__85_resize
 
Download
__83_resize
 
Download
__82_resize
 
Download
__81_resize
 
Download
__79_resize
 
Download
__78_resize
 
Download
__77_resize
 
Download
__75_resize
 
Download
__73_resize
 
Download
__70_resize
 
Download
__65_resize
 
Download
__64_resize
 
Download
__63_resize
 
Download
__62_resize
 
Download
__61_resize
 
Download
__60_resize
 
Download
__58_resize
 
Download
__57_resize
 
Download
__56_resize
 
Download
__54_resize
 
Download
__51_resize
 
Download
__50_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery