RSS

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร "ลายศิลาล้อมเพชร"

          วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร "ลายศิลาล้อมเพชร" รางวัลชนะเลิศ เข้าร้บโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล10,000บาท การยกระดับผ้าจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการ “อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน" พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย และนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัด รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Back
154741
 
Download
154740
 
Download
154739
 
Download
154738
 
Download
154737
 
Download
1k8a0243_resize
 
Download
1k8a0240_resize
 
Download
1k8a0236_resize
 
Download
1k8a0233_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery