RSS

นิทรรศการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

          วันที่ 5 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดนิทรรศการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 โดยความร่วมมือระหว่าง คณะครุสาศตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การบรรยายและการจัดประกวด EDU Star Talent 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a8906_resize
 
Download
1k8a8905_resize
 
Download
1k8a8903_resize
 
Download
1k8a8902_resize
 
Download
1k8a8900_resize
 
Download
1k8a8899_resize
 
Download
1k8a8897_resize
 
Download
1k8a8896_resize
 
Download
1k8a8894_resize
 
Download
1k8a8893_resize
 
Download
1k8a8892_resize
 
Download
1k8a8891_resize
 
Download
1k8a8890_resize
 
Download
1k8a8889_resize
 
Download
1k8a8888_resize
 
Download
1k8a8887_resize
 
Download
1k8a8886_resize
 
Download
1k8a8885_resize
 
Download
1k8a8884_resize
 
Download
1k8a8883_resize
 
Download
1k8a8882_resize
 
Download
1k8a8881_resize
 
Download
1k8a8880_resize
 
Download
1k8a8879_resize
 
Download
1k8a8878_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery