RSS

การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 5 มีนาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในการสอบข้อเขียนในภาคเช้าและการสอบสัมภาษณ์ในภาคบ่าย  มีห้องสัมภาษณ์ 8 ห้อง จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา และอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a8972_resize
 
Download
1k8a8969_resize
 
Download
1k8a8968_resize
 
Download
1k8a8966_resize
 
Download
1k8a8965_resize
 
Download
1k8a8964_resize
 
Download
1k8a8963_resize
 
Download
1k8a8961_resize
 
Download
1k8a8959_resize
 
Download
1k8a8958_resize
 
Download
1k8a8957_resize
 
Download
1k8a8955_resize
 
Download
1k8a8954_resize
 
Download
1k8a8953_resize
 
Download
1k8a8952_resize
 
Download
1k8a8950_resize
 
Download
1k8a8949_resize
 
Download
1k8a8947_resize
 
Download
1k8a8945_resize
 
Download
1k8a8944_resize
 
Download
1k8a8942_resize
 
Download
1k8a8940_resize
 
Download
1k8a8939_resize
 
Download
1k8a8937_resize
 
Download
1k8a8936_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery