RSS

พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ภายในพิธีปิดประกอบด้วยกิจกรรมอำลาค่ายอาสาฯ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาฯ ให้กับเจ้าภาพ ครั้งที่ 35 ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    สำหรับโครงการค่ายอาสาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เกิดจิตอาสาในการพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนผู้นำนักศึกษาต่างสถาบันร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างสถาบันด้านการอาสาพัฒนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนืออีกด้วย

Back
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery