RSS

การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายธาดา  พรมทับ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 4 คน นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี good practice กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเครือข่ายทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
screenshot 2023-02-08 14044808_2
 
Download
screenshot 2023-02-08 13462406_2
 
Download
screenshot 2023-02-08 13442105_2
 
Download
screenshot 2023-02-08 13314204_2
 
Download
screenshot 2023-02-08 13305203_2
 
Download
img_2821_2
 
Download
img_2820_2
 
Download
img_2819_2
 
Download
img_2816_2
 
Download
img_2815_2
 
Download
img_2813_2
 
Download
329873106_874938167049283_9216439115021892062_n_2
 
Download
329365595_509220774729562_4418847271222356050_n_2
 
Download
325215777_525634559668588_8785903867684030499_n_2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery