RSS

Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

     

             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวสาขาวิชาที่น่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียด 055 706 547 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
1k8a9687_resize
 
Download
1k8a9685_resize
 
Download
1k8a9683_resize
 
Download
1k8a9680_resize
 
Download
1k8a9679_resize
 
Download
1k8a9678_resize
 
Download
1k8a9674_resize
 
Download
1k8a9671_resize
 
Download
1k8a9668_resize
 
Download
1k8a9665_resize
 
Download
1k8a9658_resize
 
Download
1k8a9655_resize
 
Download
1k8a9641_resize
 
Download
1k8a9637_resize
 
Download
1k8a9635_resize
 
Download
1k8a9633_resize
 
Download
1k8a9627_resize
 
Download
1k8a9625_resize
 
Download
1k8a9624_resize
 
Download
1k8a9621_resize
 
Download
1k8a9620_resize
 
Download
1k8a9611_resize
 
Download
1k8a9608_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery