RSS

KPRU Road Show 2019 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

 

                               วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวสาขาวิชาที่น่าสนใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียด 055 706 547 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9999_resize
 
Download
img_9998_resize
 
Download
img_9996_resize
 
Download
img_9993_resize
 
Download
img_9988_resize
 
Download
img_9978_resize
 
Download
img_9971_resize
 
Download
img_9960_resize
 
Download
img_9956_resize
 
Download
img_9952_resize
 
Download
img_9949_resize
 
Download
img_9947_resize
 
Download
img_9946_resize
 
Download
img_9942_resize
 
Download
img_9931_resize
 
Download
img_9922_resize
 
Download
img_9921_resize
 
Download
img_9914_resize
 
Download
img_9913_resize
 
Download
img_9907_resize
 
Download
img_9903_resize
 
Download
img_9901_resize
 
Download
img_9894_resize
 
Download
img_9893_resize
 
Download
img_9891_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery