RSS

“สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต”

          วันที่ 28 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรม “สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต” ในโครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ณ  ศาลาปฏิบัติธรรมริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสนี้ พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ได้เทศนาธรรม และนำสวดธัมจักรกัปปวัตรณสูตร  ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery