RSS

ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา  โดยมีคุณปืนไทย นนทะโคตร และคุณมนัสวี ศิอิ้ง วิทยากรจากศูนย์สอบ Toeic เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าสอบ Toeic

          ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบ Toeic ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และห้องประชุมรัตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery