RSS

               KPRU Fun Run 2019
              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ KPRU Fun Run 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับ จุดสตาร์ท เริ่มต้นที่หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผู้ชนะในแต่ละรุ่นที่วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1 - 5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ววิ่งเข้าเส้นชัย 700 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,400 คน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี,ชมรมกรีฑา,นักศึกษา,บุคลากร,และบุคคลทั่วไป
              ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก กล่าวว่า ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือว่าเป็น "วันราชภัฏ" ของเราชาวราชภัฏอย่างแท้จริง และที่สำคัญปีนี้เป็นวันครบรอบ 46 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชัน รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์การลดใช้โฟมและถุงพลาสติก  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_3376_resize
 
Download
img_3368_resize
 
Download
img_3364_resize
 
Download
img_3360_resize
 
Download
img_3357_resize
 
Download
img_3356_resize
 
Download
img_3354_resize
 
Download
img_3352_resize
 
Download
img_3348_resize
 
Download
img_3347_resize
 
Download
img_3344_resize
 
Download
img_3341_resize
 
Download
img_3340_resize
 
Download
img_3338_resize
 
Download
img_3330_resize
 
Download
img_3325_resize
 
Download
img_3321_resize
 
Download
img_3318_resize
 
Download
img_3314_resize
 
Download
img_3312_resize
 
Download
img_3305_resize
 
Download
img_3304_resize
 
Download
img_3300_resize
 
Download
img_3299_resize
 
Download
img_3297_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery