RSS

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
(ตรวจสุขภาพ อบรมมารยาทไทย สันทนาการ)

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม การตรวจสุขภาพ การแสดงจากชมรมเชียร์ลีดดิ้งและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และสันนทนาการ จากโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

Back
img_0848_resize
 
Download
img_0830_resize
 
Download
img_0823_resize
 
Download
img_0820_resize
 
Download
img_0816_resize
 
Download
img_0803_resize
 
Download
img_0797_resize
 
Download
img_0795_resize
 
Download
img_0791_resize
 
Download
img_0790_resize
 
Download
img_0789_resize
 
Download
img_0788_resize
 
Download
img_0786_resize
 
Download
img_0784_resize
 
Download
img_0782_resize
 
Download
img_0780_resize
 
Download
img_0779_resize
 
Download
img_0778_resize
 
Download
img_0777_resize
 
Download
img_0774_resize
 
Download
img_0769_resize
 
Download
img_0768_resize
 
Download
img_0767_resize
 
Download
img_0766_resize
 
Download
img_0141_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery