RSS

Freshy Boy & Girl Faculty of Science and Technology 2019

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม การประกวด ดาว เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 “Freshy Boy & Girl Faculty of Science and Technology 2019”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับการเดินแฟชั่นโชว์ของนายพลวัฒน์  แกว่นเขต รองอันดับ 3 มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019 เหล่าบรรดาKPRU Freshy Boy & Girl รุ่นต่างๆ และการอำลาตำแหน่งของดาวและเดือนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
มีการประกวด ดาว,เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 โดยมีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย B15 นายอัมพุ  ปั้นตระกูล โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง G08 นางสาวณิชากร  ช่างย้อม โปรแกรมวิชาเคมี(ค.บ.) 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย B11 นายพนศกรณ์  หุ้นเหี้ยง โปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง G11 นางสาวธรารัตน์  ปิ่นวงษ์ โปรแกรมวิชาเคมี

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย B14 นายฐิรวรรษ  จันทร์ทอง โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ B07 นายเอกพร รุ้งแสนสวย โปรแกรมวิชาศาธารณะสุขศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง G03 นางสาวอารพี  แก้วทองดี โปรแกรมวิชาเคมี และ G13 นางสาวสุปรียา  นุ่มน้อย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์       

รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย B13 นายธวัชชัย  ดานะ โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์
รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง G15 นางสาวอรอนงค์  เสนแก้ว โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีสด จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างความสนุกสนานกับผู้ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_6598_resize
 
Download
img_6592_resize
 
Download
img_6581_resize
 
Download
img_6570_resize
 
Download
img_6569_resize
 
Download
img_6560_resize
 
Download
img_6522_resize
 
Download
img_6516_resize
 
Download
img_6500_resize
 
Download
img_6494_resize
 
Download
img_6487_resize
 
Download
img_6463_resize
 
Download
img_6453_resize
 
Download
img_6435_resize
 
Download
img_6432_resize
 
Download
img_6426_resize
 
Download
img_6416_resize
 
Download
img_6411_resize
 
Download
img_6407_resize
 
Download
img_6404_resize
 
Download
img_6400_resize
 
Download
img_6386_resize
 
Download
img_6381_resize
 
Download
img_6379_resize
 
Download
img_6376_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery