RSS

Freshy Boy & Girl RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีงปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม การประกวด ดาว เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “Freshy Boy & Girl RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019”  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการประกวด ดาว,เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 และการอำลาตำแหน่งของดาวและเดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งการประกวด ดาว,เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผลการประกวดดังนี้

       รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย B17 นายธรรมรัช พันธุ์มี  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

       รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง G05 นางสาวเมธารินทร์ กลิ่นเกิด  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

       รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย B05 นายเมธัส คำบรรลือ  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

       รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง G02 นางสาวนิชนันท์ เกตุเปีย  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

       รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย B20 นายศราวุฒิ เสาร์เขียว  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

       รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง G19 นางสาวมัทวัน ภู่ภีโญ  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

       รางวัล ขวัญใจ Social  ฝ่ายชาย B15 นายณัฐภัทร สังข์อนันต์  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

       รางวัล ขวัญใจ Social  ฝ่ายหญิง G01 นางสาวปัณฑารีย์ จงกลรัตน์  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

       รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย B16 นายพลปภัทร สุรวัฒนะ  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

       รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง G20 นางสาวธีริศรา สุบินมิตร์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์   นอกจากนี้ภายในงานยังมีวงดนตรีสด ร้านเฟดเฟ่กำแพงเพชร มาสร้างความสนุกสนานกับผู้ที่มาร่วมงานดังกล่าว

Back
img_8393 2_resize
 
Download
img_8387 2_resize
 
Download
img_8386 2_resize
 
Download
img_8385 2_resize
 
Download
img_8378 2_resize
 
Download
img_8374 2_resize
 
Download
img_8362 2_resize
 
Download
img_8360 2_resize
 
Download
img_8359 2_resize
 
Download
img_8348 2_resize
 
Download
img_8343 2_resize
 
Download
img_8341 2_resize
 
Download
img_8334 2_resize
 
Download
img_8328 2_resize
 
Download
img_8321 2_resize
 
Download
img_8311 2_resize
 
Download
img_8306 2_resize
 
Download
img_8266 2_resize
 
Download
img_8264 2_resize
 
Download
img_8249 2_resize
 
Download
img_8207 2_resize
 
Download
img_8194 2_resize
 
Download
img_8189 2_resize
 
Download
img_8185 2_resize
 
Download
img_8183 2_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery