RSS

                                    กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมเสริมกำลังใจ ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ ประจำปี 2562
             วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร SAC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งงานกองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมเสริมกำลังใจ ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสุขภาวะ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการฯนพ.ชัย กฤติยาภิชาตกูล กรรมการฯ และคณะ เพื่อเยี่ยมชมโครงการฯ อีกทั้งยังหารือการดำเนินงานของโครงการฯ ของปี พ.ศ. 2563 ต่อไป

                                                                       ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสังพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9980_resize
 
Download
img_9979_resize
 
Download
img_9978_resize
 
Download
img_9977_resize
 
Download
img_9976_resize
 
Download
img_9975_resize
 
Download
img_9974_resize
 
Download
img_9972_resize
 
Download
img_9970_resize
 
Download
img_9968_resize
 
Download
img_9966_resize
 
Download
img_9965_resize
 
Download
img_9964_resize
 
Download
img_9963_resize
 
Download
img_9962_resize
 
Download
img_9961_resize
 
Download
img_9959_resize
 
Download
img_9958_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery