RSS

                       คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ โครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร อบรมบุคลิกภาพ ในหัวข้อ "สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก ภาพลักษณ์"

            วันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร อบรมบุคลิกภาพ ในหัวข้อ "สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก ภาพลักษณ์" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธารกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจหลักในการสร้างภาพลักษณ์ในองค์กร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจ จำนวน 80 คน

                                                                          ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_0106_resize
 
Download
img_0084_resize
 
Download
img_0080_resize
 
Download
img_0077_resize
 
Download
img_0075_resize
 
Download
img_0074_resize
 
Download
img_0073_resize
 
Download
img_0069_resize
 
Download
img_0066_resize
 
Download
img_0057_resize
 
Download
img_0056_resize
 
Download
img_0050_resize
 
Download
img_0049_resize
 
Download
img_0048_resize
 
Download
img_0047_resize
 
Download
img_0043_resize
 
Download
img_0042_resize
 
Download
img_0040_resize
 
Download
img_0037_resize
 
Download
img_0035_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery