RSS

                                                 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร รวม 10,000 บาท

                 วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้จัดโครงการ Lucky draw ลุ้นรับทุนการศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-11 (ทุกสาขา)และผ่านช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์ (Counter Service Pay) ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการฯ ด้วยทางบริษัทฯได้ดำเนินการจับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยได้มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาตามโครงการฯชำระค่าเทอม ให้กับนักศึกษา มีรายชื่อ ดังนี้
       1.) นางสาวชนาการ ก้อนแก้ว นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้รับทุน 5,000 บาท
       2.) นายธนโชติ คุ้มชนะ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4   ได้รับทุน 3,000 บาท
(รายชื่อท่านที่ 3 ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถติดต่อได้ จึงของสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศชื่อ โดยจะได้รับทุน 2,000 บาท)

                                                                      ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวืทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4107_resize
 
Download
img_4105_resize
 
Download
img_4101_resize
 
Download
img_4100_resize
 
Download
img_4098_resize
 
Download
img_4095_resize
 
Download
img_4091_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery