RSS

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
"เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม”

                เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้การต้อนรับ  สำหรับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม  ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การมีความตระหนักต่อการทำงานเพื่อสังคม จัดกิจกรรมในเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_5852_resize
 
Download
img_5849_resize
 
Download
img_5847_resize
 
Download
img_5838_resize
 
Download
img_5837_resize
 
Download
img_5835_resize
 
Download
img_5830_resize
 
Download
img_5828_resize
 
Download
img_5826_resize
 
Download
img_5824_resize
 
Download
img_5818_resize
 
Download
img_5813_resize
 
Download
img_5809_resize
 
Download
img_5804_resize
 
Download
img_5800_resize
 
Download
img_5794_resize
 
Download
img_5787_resize
 
Download
img_5785_resize
 
Download
img_5776_resize
 
Download
img_5771_resize
 
Download
img_5768_resize
 
Download
img_5759_resize
 
Download
img_5746_resize
 
Download
img_5734_resize
 
Download
img_5706_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery