RSS

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
"เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม”

                เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้การต้อนรับ  สำหรับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม  ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การมีความตระหนักต่อการทำงานเพื่อสังคม จัดกิจกรรมในเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_5702_resize
 
Download
img_5690_resize
 
Download
img_5688_resize
 
Download
img_5686_resize
 
Download
img_5682_resize
 
Download
img_5670_resize
 
Download
img_5668_resize
 
Download
img_5666_resize
 
Download
img_5658_resize
 
Download
img_5657_resize
 
Download
img_5637_resize
 
Download
img_5635_resize
 
Download
img_5633_resize
 
Download
img_5632_resize
 
Download
img_5628_resize
 
Download
img_5627_resize
 
Download
img_5625_resize
 
Download
img_5623_resize
 
Download
img_5619_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery