RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมลงนาม MOU กับโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology 
เพื่อรับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Zheng Miao Shui ประธานผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมปลายมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนการจัดอบรมภาษาจีนและภาษาไทยระยะสั้นร่วมกันด้วย

          นอกจากนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology จะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รวมถึงสถานที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรแก่นักเรียนที่เดินทางมาศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อไป

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากลไปด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

Back
img_7574_resize
 
Download
img_7568_resize
 
Download
img_7567_resize
 
Download
img_7565_resize
 
Download
img_7560_resize
 
Download
img_7559_resize
 
Download
img_7550_resize
 
Download
img_7549_resize
 
Download
img_7548_resize
 
Download
img_7546_resize
 
Download
img_7542_resize
 
Download
img_7540_resize
 
Download
img_7539_resize
 
Download
img_7535_resize
 
Download
img_7533_resize
 
Download
img_7532_resize
 
Download
img_7530_resize
 
Download
img_7528_resize
 
Download
img_7524_resize
 
Download
img_7522_resize
 
Download
img_7521_resize
 
Download
img_7520_resize
 
Download
img_7519_resize
 
Download
img_7518_resize
 
Download
img_7517_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery