RSS

Start D Up Camp 2019

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในโครงการ Start D Up Camp หลักสูตร “Start Develop up” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแรงบันดาลใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ออกมาสร้างธุรกิจให้เติบโตที่บ้านเกิด โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสถึงแนวคิด มุมมองด้านต่าง ๆ และกรณีศึกษาในการสร้างสรรค์ และจัดการธุรกิจแบบใหม่ ๆ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในกิจการที่น่าสนใจ พร้อมได้ร่วมกันระดมสมอง ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ความคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ภาคเหนือและประเทศชาติต่อไป กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
Start D Up Camp 2019
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery