RSS

โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”

     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน  ภายในงานจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และการประกวดธิดาผ้าปลอม จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ระว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Back
img_5335
 
Download
img_5328
 
Download
img_5321
 
Download
img_5318
 
Download
img_5315
 
Download
img_5311
 
Download
img_5301
 
Download
img_5282
 
Download
img_5260
 
Download
img_5241
 
Download
img_5232
 
Download
img_5204
 
Download
img_5160
 
Download
img_5111
 
Download
img_5079
 
Download
img_5047
 
Download
img_5015
 
Download
img_5012
 
Download
img_5010
 
Download
img_4926
 
Download
img_4774
 
Download
img_4737
 
Download
img_4637
 
Download
img_4628
 
Download
img_4576
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery