RSS

                                       จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าปลอม ปี 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมออกร้านค้าเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีการบรรเลงเพลงไทยจากวงปี่พาทย์มอญ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การแสดงจากชมรมม้ง และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดธิดาผ้าปลอม ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าประกวดจำนวน 16 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานตลอดทั้งค่ำคืน สำหรับผลการประกวดมีดังนี้
          - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 8 น้องเฟียส นันท์ณิชา ผ่องสกุล
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายลข 9 น้องแบงค์ เปรมมิกา พัฒนศิริสกุล
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 12 น้องอ๊อฟฟี่ อภิรดา ปัญาประเสริฐ
          - รางวัลชมเชย หมายเลข 1 น้องริวจิโกะ อาฐิชยนันท์ อัศวเมธานนท์ และหมายเลข 15 น้องอาย พิมพ์ชนก เรืองจันทร์
          - รางวัลขวัญใจธิดาผ้าปลอม หมายเลข 16 น้องลูกเม่น

                                                                    ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_5954
 
Download
img_5947
 
Download
img_5940
 
Download
img_5923
 
Download
img_5922
 
Download
img_5913
 
Download
img_5904
 
Download
img_5902
 
Download
img_5895
 
Download
img_5889
 
Download
img_5885
 
Download
img_5850
 
Download
img_5844
 
Download
img_5832
 
Download
img_5821
 
Download
img_5781
 
Download
img_5656
 
Download
img_5640
 
Download
img_5629
 
Download
img_5607
 
Download
img_5603
 
Download
img_5594
 
Download
img_5573
 
Download
img_5568
 
Download
img_5550
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery