RSS

       การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2562

           วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมอบทุนการศึกษา เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมวิ่งการกุศล "EDU RUN 2020 วิ่งเพื่อนน้อง" ให้กับตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาทุน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

                                              ภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_7254
 
Download
img_7206
 
Download
img_7203
 
Download
img_7199
 
Download
img_7198
 
Download
img_7186
 
Download
img_7176
 
Download
img_7168
 
Download
img_7162
 
Download
img_7138
 
Download
img_7136
 
Download
img_7135
 
Download
img_7128
 
Download
img_7126
 
Download
img_7123
 
Download
img_7120
 
Download
img_7115
 
Download
img_7112
 
Download
img_7108
 
Download
img_7094
 
Download
img_7074
 
Download
img_7038
 
Download
img_7031
 
Download
img_7028
 
Download
img_7017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery