RSS

จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีดังกล่าว

          ภายในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีมอบเสื้อจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ขุดลอก คูคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกิจกรรม KPRU ปันสุขให้นะ โดยการนำเครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่ตู้ KPRU ปันสุขให้นะ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  ณ บริเวณอาคารน้ำเพชร หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ขุดลอก คูคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัย ทุกวันพุธ และกิจกรรม KPRU ปันสุขให้นะ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

Back
114_resize
 
Download
113_resize
 
Download
112_resize
 
Download
111_resize
 
Download
110_resize
 
Download
109_resize
 
Download
108_resize
 
Download
107_resize
 
Download
106_resize
 
Download
105_resize
 
Download
104_resize
 
Download
103_resize
 
Download
102_resize
 
Download
101_resize
 
Download
100_resize
 
Download
099_resize
 
Download
098_resize
 
Download
097_resize
 
Download
096_resize
 
Download
095_resize
 
Download
094_resize
 
Download
093_resize
 
Download
092_resize
 
Download
091_resize
 
Download
090_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery