RSS

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

               วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม

               พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพิธีที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณครู เป็นพิธีที่ศิษย์ได้ขอขมาครู อาจารย์ หากศิษย์ได้กระทำผิดพลาด หรือกระทำสิ่งไม่ดีไม่งาม เป็นการขมาให้ครูอภัยให้ศิษย์  เป็นพิธีที่ศิษย์ขอฝากตัวและประกาศตัวเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป

               ทั้งนี้ การไหว้ครู เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไทย เพราะครูเป็นคนที่ศิษย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ครู จึงเป็นบุคคลผู้ทำหน้าที่ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เมื่อครั้งอดีต หนังสือ หรือสื่อการเรียนการสอนยังไม่มีแพร่หลาย ความรู้ที่ประชาชนจะได้รับ คือความรู้ที่มาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราเรียกกันว่า "ครู"

Back
img_9219_resize
 
Download
img_9188_resize
 
Download
img_9146_resize
 
Download
img_9108_resize
 
Download
img_9087_resize
 
Download
img_9040_resize
 
Download
img_9030_resize
 
Download
img_9000_resize
 
Download
img_8973_resize
 
Download
img_8970_resize
 
Download
img_8929_resize
 
Download
img_8921_resize
 
Download
img_8909_resize
 
Download
img_8906_resize
 
Download
img_8900_resize
 
Download
img_8895_resize
 
Download
img_8894_resize
 
Download
img_8892_resize
 
Download
img_8875_resize
 
Download
img_8867_resize
 
Download
1k8a8948_resize
 
Download
1k8a8945_resize
 
Download
1k8a8932_resize
 
Download
1k8a8930_resize
 
Download
1k8a8928_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery