RSS

ราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

           วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีกว่า 800 คน 

          สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป และพิธีปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  และในเวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมแปรอักษร “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ ชาวรราชภัฏ”

          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานนาม "ราชภัฏ"  ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ของชาวราชภัฏทั่วประเทศ 

Back
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery