RSS

         พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

          วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์พัตรา คำสีหา นายอนุชิต อ่อนเกษ นายธาดา พรมทัพ และนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

Back
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery